menu Portfolio categorieën weergeven

Bloemen van Toen, Brummen 2014

01
03
04

Bloemen van Toen, Brummen 2014.   Zondag 22 juni om 14.00 uur is in De Vroolijke Frans. De eindpresentatie van het project 'Bloemen van toen', een ontmoeting tussen jong en oud. Medewerking verlenen een groepje ouderen, jeugdtheatergroep BRAVO Brummen, Simone Coenen (zang), Joop Verhaar (gitaar). De achtergrondbeelden zijn van Tonny Koekkoek. Leiding, regie en organisatie: Lieke Deelstra, Ada Bruil en Mia v.d. Westen. Wij mochten voor licht en geluid zorgen.