menu Portfolio categorieën weergeven

Musical Paulus, Aalten 2009,

01
04
05
06
09
11
12
15
16

Paulus, Aalten. Na het grote succes in Vorden werd het idee opgevat om de gehele productie ook in Aalten op te voeren. Waar in Vorden nog enkele dagen besteed werden aan decorbouw hadden we in Aalten slechts één bouwdag. Ook was er geen ruimte voor een generale repetitie, een forse uitdaging waar we ons met veel plezier in hebben vastgebeten. En met succes, zo kun je teruglezen in de tekst die na afloop in het "Kerkvenster" werd afgedrukt:

Het is vrijdagavond ongeveer 19.30 uur. Er is een drukte van belang in de Zuiderkerk. Daar begint om 20.00 uur de musical “Met de groeten van Paulus”. Voordat de voorstelling begint, zien we op een groot beeldscherm beelden van de reis naar Oeganda die Rik van Lochem en Emma Roelofsen-van Eerden gemaakt hebben. We zien de kerk die daar gebouwd is en een school. Ook zien we dat Rik en Emma te gast zijn in de kerk en school en met de mensen en kinderen praten. Om 20.00 uur zit het middenblok van de Zuiderkerk goed vol en het blok rechts is ook goed bezet. In het linkerblok (vlakbij de ramen) zitten slechts 12 à 15 personen. Toch is men tevreden met de belangstelling voor de musical. Rik van Lochem houdt het openingswoord, heet iedereen welkom en legt uit waaraan de opbrengsten besteed worden. Ook wat de stichting Mukwano zoal nodig heeft in Oeganda. Vervolgens komt het koor op het podium en de acteurs verschijnen via de coulissen. De musical verwoordt heel duidelijk het verhaal van Paulus. Het reclamebureau, waaraan de dominante directrice Janine de leiding heeft, moet die geschiedenis naar het heden vertalen. De opdrachten zijn duidelijk, maar niet gemakkelijk. De taken worden dan ook door Janine verdeeld. Zij is immers de baas, de personeelsleden hebben maar te luisteren en te doen. Er is duidelijk veel werk aan de winkel, het personeel wordt min of meer gedrild. Zo werkt het in werkelijk natuurlijk niet helemaal, het personeel van Janine komt daarom in opstand. Later ziet Janine ook wel in, dat zij het delegeren van de taken anders moet aanpakken door minder gestrest, rustiger en vooral vriendelijker te zijn. De musical ‘Met de groeten van Paulus’ is een project waar men trots op kan zijn. Het verhaal is duidelijk, de boodschap komt heel goed over, mits men daar natuurlijk open voor staat. Het bijzondere is ook, dat deze musical veel mensen naar de kerk trekt. Aan het eind van de musical krijgt het publiek de tekst uit 1 Korintiërs 13:13 mee: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Zo zie je maar, de kerk leeft van alle kanten en staat ook open voor andere projecten zoals deze.